Skip to main content

Eind maart 2023 werden Jet en Lisa verwelkomd door de vertrouwde geur van Afrika. Lisa doet voor haar master onderzoek naar onze programma’s.

Tijdens al onze bezoeken in de weken die volgden aan de scholen waar ons Amazing You! programma in volle gang is, stuitten we op enorme tegenstellingen:


Open armen, blije koppies, nieuwsgierige blikken, onverdeelde aandacht tijdens onze seksuele educatie lessen. En tegelijkertijd de schrijnende waarheid over de levens van deze kinderen; het vele misbruik, de armoede die zorgt voor honger, maar die bovendien leidt tot zeer vroege zwangerschappen, SOA’s, HIV/aids en verdriet om het feit dat vaak de enige manier om aan eten te komen voor deze kinderen is om met iemand naar bed te gaan voor geld. Voor 30 cent soms. Voor een heel klein beetje eten per keer.

De problemen die hierdoor ontstaan zijn natuurlijk bijna onoverkomelijk. Meisjes van 9 jaar die zwanger zijn en door hun familie worden verstoten, jongens en meisjes die de rest van hun leven HIV/aids geïnfecteerd zijn en alle bijkomende fysieke en mentale ellende. Het lijkt een uitzichtloze situatie..

Maak dit ons moedeloos?! Juist niet.

De overtuiging dat we hen met de juiste informatie kunnen leren om te gaan met zichzelf en hun omgeving, door hen zichzelf krachtiger en weerbaarder te laten voelen en ze te overtuigen van hun eigenwaarde  en keuzemogelijkheden door ze met onze prachtige praktische programma’s te ondersteunen, is alleen maar versterkt!

Amazing You!, Next to You! en Side by Side! zijn unieke lesprogramma’s, alle 3 met hun eigen doelgroep, die inmiddels worden gevolgd door zo’n 16.000 kinderen en ook bijzonder positief worden ontvangen én al prachtige resultaten opleveren! Meer openheid over lichaam, seks en misbruik, minder kind zwangerschappen, vergrote weerbaarheid, meer kansen voor de toekomst.

Om dit belangrijke werk door te kunnen zetten en uit te kunnen breiden, is er nog heel veel te doen, en daarvoor is heel veel geld nodig… Rechtstreeks en doelgericht, zonder dat er iets verloren gaat. Dat is onze belofte en ons doel voor de komende jaren! 

Help je ons mee dit te bereiken? Doneer hier