Skip to main content

De afgelopen weken heeft Jet weer een uitgebreid bezoek aan onze projecten gebracht. Het was hard nodig om goed bij te kunnen houden en nog meer inzicht te krijgen in wat er allemaal gebeurt, want de groei van onze programma’s is werkelijk overweldigend!

Zowel de 10.000 kinderen als alle betrokken schooldirecteuren en overheidsinstanties zijn inmiddels groot fan van onze onderwijssessies en willen niets liever dan het programma verder uitrollen in Kenia. Daar is nog heel veel voor nodig, maar wat een resultaat: van onderwijs aan 100 kinderen in 2020, naar 10.000 in 2022! Bovendien de 2 nieuwe, aanvullende programma’s Next to You! en Side by Side! En daar stopt het niet…

Vanaf januari 2023 maken 15.000 kinderen deel uit van Amazing You!

Met de start van het nieuwe schooljaar in het komende jaar gaan we op 14 basisscholen in en rond Malindi aan de slag met onze onderwijs- en empowerment programma’s! De Amazing You! sessies zullen aan alle kinderen op deze scholen gegeven gaan worden, zowel jongens als meisjes in de leeftijd tussen de 4 en 18 jaar. Ze zullen alles leren over hun eigen lichaam, seksualiteit, misbruik, gelijkheid, respect en nog veel meer hieraan gerelateerde onderwerpen. Onderwerpen waar nog veel taboes op rusten en die vaak moeilijk bespreekbaar zijn, maar waarmee we met ons programma en de toewijding van onze ‘teachers’ een heel goed werkbare en toegankelijke vorm voor hebben gevonden.

Leave a Reply