A T E L I E R 

Ook voor hun moeders, die geen onderwijs hebben genoten, wilden we graag iets doen om hun zelfredzaamheid te vergroten.Na het onderzoeken van de mogelijkheden ontstond samen met deze prachtige vrouwen het plan om producten te maken van lokale materialen.